top of page

תרומה לקהילה

חברת מאפה הבלקן הציבה לעצמה מטרה עליונה לתרום לקהילה, לתמוך בנזקקים ולעזור לשכבות החלשות להתפרנס בכבוד.
במפעלי החברה מועסקים קבוצות אנשים המוגדרים כנפגעי הלם קרב, נכי צה"ל ואנשים המוגבלים שכלית.
עובדים אלו אחראים ומסורים לתפקידם, ומשתלבים באהבה במשפחת החברה.


מדי סוף שבוע מאפה הבלקן תורמת לבתי התמחוי בסביבתה ועוזרת כלכלית ובאנונימיות למשפחות נזקקות. 
החברה מעורבת ותורמת לקבוצת הכדורסל בקהילה המקומית.

18165.jpg
bottom of page